گزارش
پرسش
آیا دندان عقلی که درست رویش کرده باشد و تقریباً سالم باشد را می توان اصلاح نمود یا خیر داندان های عقل باید تحت هر شرایطی کشیده شود چون بنده دو عدد از دندان های عقلم تقریباً سالم هستند و ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 0
10 ماه 1 پاسخ ها 14 مشاهده عضو جدید