گزارش
پرسش
سلام دختری 28 ساله هستم دندان های نیش من بلندو کمی به بیرون انحراف دارند و دندان های کناری(پیشین) کوتاه هستند یکی از پیشین ها هم چون زیر نیش بوده قبلا کشیدم و اینکه کمی بین دودندان پیشین بزرگ فاصله هست ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
بسته شد 1
10 ماه 1 پاسخ ها 18 مشاهده عضو جدید